Zerfliesse, mein Herze

Por ACOMPAÑAMIENTOS, Bach, Canto lírico, Repertorio Vocal

Acompañamiento para piano de «Zerfliesse mein Herze», una de las arias de la Pasión según San Juan BWV 245 de Johann Sebastian Bach (1685-1750).

Zerfliesse-Bach